Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Vật tư phòng x-quang

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Áo chì không cổ phòng X-Quang dày 0.5 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,700,000 đ
Phim X-Quang FUJIFILM HR-U 35cmx43cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,800,000 đ
Áo chì phòng X-Quang dày 0.35 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,400,000 đ
Áo chì có cổ phòng X-Quang dày 0.35 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,000,000 đ
Yếm chì che cổ phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
900,000 đ
Áo chì có cổ phòng X-Quang dày 0.5 mm Pb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,500,000 đ
Tạp dề chì phòng x-quang dày 0.35 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,400,000 đ
Tạp dề chì có cổ phòng x-quang dày 0.35 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,000,000 đ
Găng tay chì phòng X-Quang 0.35 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,000,000 đ
Găng tay chì phòng X-Quang 0.5 mmpb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,100,000 đ
Phim X-Quang FUJIFILM HR-U 30cmx40cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,350,000 đ
Phim ướt X-Quang FUJI HR-U
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Phim X-Quang FUJIFILM HR-U 18cm x 24cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 26x36cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,150,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 20x25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,850,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 20x25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,250,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 25x30cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,800,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 35x43cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,350,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 35x43cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,450,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 25x30cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,750,000 đ
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 26x36cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,250,000 đ