Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Pen Kéo Nhíp y tế

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Nhíp y tế 16cm không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
14,500 đ
Kéo y tế 16cm thẳng 2 đầu nhọn
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
23,500 đ
Kéo cắt chỉ 10cm thẳng 2 đầu nhọn (ASS)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Kéo cắt chỉ 10cm thẳng 2 đầu nhọn (MHCP)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Kéo cắt chỉ 10cm cong 2 đầu nhọn (MHCP)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Kéo cắt chỉ 11.5cm thẳng 2 đầu nhọn (MHCP)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
17,000 đ
Pen y tế 16cm thẳng không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
25,000 đ
Kéo y tế 14cm thẳng 2 đầu nhọn (MHCP)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
17,000 đ
Kéo y tế 16cm thẳng 2 đầu tù (HTP)
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
23,500 đ
Nhíp y tế 20cm không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
29,000 đ
Nhíp y tế không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
13,500 đ
Kéo cắt băng bột 16cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
40,000 đ