Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Pen Kéo Inox

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Bộ tiểu phẫu 11 món
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
220,000 đ
Based on 1 reviews
Van âm đạo cỡ nhỏ
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
150,000 đ
Based on 1 reviews
Mỏ vịt khám sản nhỏ
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
55,000 đ
Based on 1 reviews
Mỏ vịt khám sản trung
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
55,000 đ
Based on 1 reviews
Mỏ vịt khám sản lớn
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
60,000 đ
Based on 1 reviews
Van âm đạo cỡ trung
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
150,000 đ
Based on 1 reviews
Cán dao mổ số 3
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Based on 1 reviews
Cán dao mổ số 4
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo y tế thẳng, cong 2 đầu nhọn
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo y tế thẳng, cong 2 đầu tù
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
19,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo Metzenbaum thẳng 14cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
30,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo cắt băng bột 14cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
35,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo cắt băng bột 16cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
40,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo Mayo Stille thẳng tù 17cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
35,000 đ
Based on 1 reviews