Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Bộ đặt nội khí quản

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Bộ đặt nội khí quản người lớn 4 lưỡi cong Bismed
Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi..
750,000 đ
Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi cong Bismed
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi..
700,000 đ
Bộ đèn khám nội khí quản (4 lưỡi) MHCP Pakistan
Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi..
750,000 đ
Bộ đèn khám nội khí quản (3 lưỡi) MHCP Pakistan
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi..
700,000 đ
Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi cong ASS
Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi..
750,000 đ
Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi cong ASS
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi..
700,000 đ
Bộ đặt nội khí quản người lớn Riester 7040
Bộ đặt nội khí quản người lớn Riester 7040..
3,800,000 đ
Bộ đặt NKQ trẻ em ánh sáng lạnh Xenon 8050
Bộ đặt NKQ trẻ em ánh sáng lạnh Xenon 8050..
11,000,000 đ
Bộ đặt NKQ trẻ em - người lớn Riester 7040.001
Bộ đặt nội khí quản người lớn Riester 7040..
Vui lòng gọi
Bộ đặt NKQ trẻ em - người lớn Riester 7040.002
Bộ đặt nội khí quản người lớn Riester 7040..
Vui lòng gọi