Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Mô hình giải phẩu

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Mô hình bé trai GD/FT330
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình bán thân sản phụ GD/F20
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình bé gái GD/FT13
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình bánh nhau GD/A42010/1
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình cuốn rốn GD/A41002
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình bán thân khám phụ khoa GD/F30S
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình khung chậu sản khoa GD/A15106
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình cắt tầng sinh môn GD/F3B
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Mô hình khung chậu sản khoa GD/F23
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi