Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Máy hút đàm-hút dịch

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Máy hút mụn thẩm mỹ Bayoka
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
750,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 2 bình Yuwell 7A–23D
Máy hút dịch 2 bình 7A – 23D..
2,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình Yuwell 7E–A
Máy hút dịch 1 bình 7E–A..
1,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình Yuwell 7E-B
Máy hút dịch trẻ em 7E-B..
1,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình Yuwell 7E-D
Máy hút dịch người lớn và trẻ em 7E-D..
2,500,000 đ
Based on 1 reviews
Dụng cụ hút dịch cầm tay Yuwell 7B-1
Máy hút dịch cầm tay 7B - 1..
600,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch đạp chân 7B
Máy hút dịch đạp chân 7B..
900,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 2 bình Yuwell 7A-23B 20 Lít
Máy hút dịch 7A-23B..
3,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình Yuwell 7E-C
Máy hút dịch 1 bình 7E-C..
1,600,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch phẫu thuật New Hospivac 350
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
20,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch phẫu thuật New Hospivac 400
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
23,500,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 400 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
550,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 1000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 2000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
800,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 4000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 2 bình Yuwell 7A-23B 40 Lít
Máy hút dịch 7A-23B..
4,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình Yuwell 7E-G
Máy hút dịch 1 bình 7E-G..
2,600,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 5000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Askir 230/12V BR
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
8,000,000 đ
Based on 1 reviews