Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Máy đo huyết áp Beurer

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC30
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
600,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC31
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
600,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC32
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
650,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC40
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
750,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC44
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
800,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay cảm ứng Beurer BC58
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,100,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
750,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM40
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,000,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM44
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,200,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM45
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,000,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM47
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,000,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM49
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,250,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng Beurer BM58
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,300,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Bluetooth Beurer BM85
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,400,000 đ