Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Kính hiển vi

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Kính hiển vi 2 mắt Medic XSZ-207T
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
5,300,000 đ
Kính hiển vi 2 thị kính Labomed Lx 400
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 thị kính Labomed Lx 400
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 thị kính LX 400 kết nối Camera KTS
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 thị kính Labomed LX 500
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng Prima ENT
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Gemmy PB-3320
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
16,250,000 đ
Kính hiển vi 2 mắt Erma EZ-232
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
33,450,000 đ
Kính hiển vi 2 mắt Medic XSZ-107T
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
4,750,000 đ
Kính hiển vi 2 mắt Novel XSZ-207
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Liss L-500A & L-500B
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,000,000 đ
Kính hiển vi 2 mắt Liss L-1000A & L-1000B
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,800,000 đ
Kính hiển vi 2 mắt Liss L1180
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Beijing Tech SA3000
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Wuzhou XSP-105B
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,550,000 đ
Kính hiển vi 1 mắt Wuzhou XSP-203
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,500,000 đ
Kính hiển vi soi nổi 3 thị kính Labomed CZM6
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Camera kỹ thuật số Labomed iVu 3100
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi