Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Vật tư phòng x-quang

Display: GridList
Hiển thị:
Sắp xếp:
Phim ướt X-Quang FUJI HR-U
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim X-Quang FUJIFILM HR-U 18cm x 24cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 26x36cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,200,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 20x25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,900,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 20x25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,350,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 25x30cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,850,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT 35x43cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,350,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 35x43cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,350,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 25x30cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,800,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL 26x36cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
3,300,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in nhiệt DI-HT
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,400,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,100,000 đ
Based on 1 reviews
Đặt hàng
Yếm chì che cổ phòng X-Quang 0.35 mm pb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
Vui lòng gọi
Based on 1 reviews
Đặt hàng