Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Vật tư phòng x-quang

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
X-Ray Grids
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,750,000 đ
Based on 1 reviews
Màn tăng sáng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,650,000 đ
Based on 1 reviews
Cassette phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,300,000 đ
Based on 1 reviews
Áo chì phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,300,000 đ
Based on 1 reviews
Áo chì có cổ phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,800,000 đ
Based on 1 reviews
Yếm chì che cổ phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
850,000 đ
Based on 1 reviews
Găng tay chì phòng X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
850,000 đ
Based on 1 reviews
Áo chì có cổ phòng X-Quang dày 0.5 mm Pb
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,500,000 đ
Based on 1 reviews
Kẹp phim X-Quang
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
100,000 đ
Based on 1 reviews
Phim khô X-Quang Fuji in laser DI-HL
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,750,000 đ
Based on 1 reviews
Phim ướt X-Quang FUJI HR-U
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
600,000 đ
Based on 1 reviews
Phim chụp X-Quang CEA OGX
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Phim chụp X-Quang Retina XOE
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Phim X-Quang Primax
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
700,000 đ
Based on 1 reviews
Hóa chất rửa phim Fuji Developer auto
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,050,000 đ
Based on 1 reviews
Hóa chất rửa phim Fuji Fixer auto
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,150,000 đ
Based on 1 reviews
Hóa chất rửa phim Retina Fixer Auto
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
500,000 đ
Based on 1 reviews