Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Pen Kéo Inox

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Pen tim 25cm
..
65,000 đ
Based on 1 reviews
Nhíp có mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
13,500 đ
Based on 1 reviews
Nhíp không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
13,500 đ
Based on 1 reviews
Kéo nhọn
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Based on 1 reviews
Cán dao mổ
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
15,000 đ
Based on 1 reviews
Van âm đạo
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
120,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo tù
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
19,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo mét
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
29,000 đ
Based on 1 reviews
Kéo Mayo 17 cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
30,500 đ
Based on 1 reviews
Pen có mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
20,500 đ
Based on 1 reviews
Pen không mấu
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
19,000 đ
Based on 1 reviews
Pen kịp kim
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
22,000 đ
Based on 1 reviews
Pen tim
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
48,000 đ
Based on 1 reviews
Pen kẹp col 25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
61,000 đ
Based on 1 reviews
Pen ALLIS kẹp ruột 16cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
61,000 đ
Based on 1 reviews
Panh vết mổ
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
77,000 đ
Based on 1 reviews
Nhíp mắt có khoá 9cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
80,000 đ
Based on 1 reviews
Ống nghe tim thai
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
46,500 đ
Based on 1 reviews
Muỗng nạo rỗng 25cm
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
150,000 đ
Based on 1 reviews