Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Máy hút đàm-hút dịch

Display: Grid List
Hiển thị:
Sắp xếp:
Máy hút dịch New Askir 230/12V BR
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
8,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút đàm xách tay 7E-G
Máy hút dịch 1 bình 7E-G..
2,600,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch phẫu thuật New Hospivac 350
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
19,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch phẫu thuật New Hospivac 400
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
22,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút đàm xách tay 7E-C
Máy hút dịch 1 bình 7E-C..
1,600,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch Yuwell 7A-23B 40 lít
Máy hút dịch 7A-23B..
4,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Askir 20
Máy hút dịch New Askir 20..
3,700,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Askir 30
Máy hút dịch New Askir 30..
4,850,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Askir 30 Proximity
Máy hút dịch New Askir 30..
4,950,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Aspiret Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,600,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch New Askir 30-12V
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
5,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch đạp chân New Emivac Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
2,700,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch Askir 36 BR Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
10,200,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút mụn thẩm mỹ Bayoka
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
750,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch mini Bayoka
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
750,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 400 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
450,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 1000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
650,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 2000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
800,000 đ
Based on 1 reviews
Bình hút dịch 4000 ml Cami Ý
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
1,350,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 7A-23B
Máy hút dịch 7A-23B..
3,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch đạp chân 7B
Máy hút dịch đạp chân 7B..
900,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch di động Askir C30
Máy hút dịch di động Askir C30..
11,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 2 bình 7A – 23D
Máy hút dịch 2 bình 7A – 23D..
2,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch 1 bình 7E–A
Máy hút dịch 1 bình 7E–A..
1,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút thai Yuwell 7C
Chuyên cung cấp dụng cụ y khoa,thiết bị y tế..
5,000,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch trẻ em 7E-B
Máy hút dịch trẻ em 7E-B..
1,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy hút dịch người lớn và trẻ em 7E-D
Máy hút dịch người lớn và trẻ em 7E-D..
2,500,000 đ
Based on 1 reviews
Máy rửa dạ dày Model 7D
Máy rửa dạ dày Model 7D..
5,000,000 đ
Based on 1 reviews